Kurumsal Anaiz

Kaliteli iletişim ve maksimum performans ile mutlu çalışan bireyler

Doğru adayın, doğru pozisyonda çalışabilmesi firmalar için istenen bir olgudur. İşe alımda bilinmezliği ortadan kaldırarak doğru yatırımlar ve kalıcı yerleştirmeler yapabilirsiniz. Üst düzey takımlar oluşturarak istenen beklentiyi ve verimi karşılayabilirsiniz. İletişimi en üst seviyeye çıkararak çatışmaları önleyip huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Tüm değerlendirme süreçlerinizde profesyonel araçlar kullanarak mükemmellliği optimize edebilirsiniz.

bireysel analizle kendinizi keşfedin
pozitif ilerleme

“PlusDisc ekibinizle pozitif ilerleme için size yardımcı olur.”

PlusDisc Değerlendirme Süreci

Disc Kişilik Envanteri değerlendirme süreçlerinde en pratik kullanıma sahip ve oldukça detaylı rapor sağlayabilen tek kişilik envanteri olması dolayısı ile tercih sebebi olmaktadır. İdeal değerlendirme sürecindeki 4 adım şu şekilde açıklanabilir,

1. Aday Listesi

Aday listeleri tamamlandığında ve görüşme davetleri gönderildikten sonra PlusDisc raporları işe alım sürecinde önemli rol alır. Görüşme yapılacak bireyin davranışsal analizinin yanında raporlarda verilen yetkinlikler ve pozisyona olan uyumu gibi bir çok önemli detayı sunar. Bu detaylar görüşmeyi gerçekleştirecek profesyonellere rehberlik yapar.

aday listesi

2. Görüşme öncesi değerlendirme

Aday listeleri tamamlandığında ve görüşme davetleri gönderildikten sonra PlusDisc raporları işe alım sürecinde önemli rol alır. Görüşme yapılacak bireyin davranışsal analizinin yanında raporlarda verilen yetkinlikler ve işe olan uyumu gibi bir çok önemli detayı sunar. Bu detaylar görüşmeyi gerçekleştirecek profesyonellere rehberlik yapar.

Görüşme öncesi değerlendirme

3. İşe alım

PlusDisc raporları görüşme sırasındaki iletişimi geliştirmeye yardımcı olur. Bireylerin karakter yapılarının yanında motivasyon ve stres faktörlerini bilmek, onların daha rahat olabilmesine olanak sağlar. Bu sayede görüşmenin daha somut bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur ve zaman kayıplarını engeller. Bazı profesyoneller görüşme sırasında bireylerin raporlarını da konuşurken, bazıları ise raporlar hakkında konuşmaz. Bu yaklaşımların hiçbiri diğerinden önemli ölçüde iyi veya kötü değildir. Sonuç olarak; raporların görüşmede kullanılıp kullanılmaması görüşmeyi gerçekleştirecek profesyonelin tercihidir ve raporun işe alım esnasında bireylerin göstermek istediği değil kendi karakter yapılarını ortaya çıkartır.

işe alım

4. İşten Çıkarma

İşten çıkarma sürecinde envanter kullanımı az tercih edilen bir yöntemdir. İşten çıkarılan kişilerin yapısını analiz etmek firmaya oldukça kritik veriler sunmaktadır. Uyum sağlamakta zorlanan veya beklenen performansı veremeyen bireylerin yapılarının uyuşması firma için yanlış yatırımın engellenmesi demektir.

amacınızı sorgulamak

Takım Oluşturma

Neden bazı takımlar beklenen performansı sağlarken bazı takımlar ise bekleneni verememektedir? Elbette bunun birçok etkeni var, ancak bu etkenlere katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri takım içerisindeki farklı stillerin etkileşimidir. PlusDisc olası uyum sağlayan bireyleri tespit etmenize olanak sağlar ve takım performansının yararlı bir göstergesi olur.

İdeal bir takımın oluşumu elbette yerine getirmesi amaçlanan göreve bağlıdır. Bununla birlikte genel olarak takım oluşturmada başarının anahtarının çeşitlilik olduğunu söylemek doğrudur. PlusDisc ile sunulan D - I - S - C faktörlerinin her biri takım içerisinde farklı roller almalıdır. Ancak bu sayede çeşitli stillerin birleşimi oluşur ve etkin bir takım performansı yakalanmasına olanak sağlar.

Farklı stiller arasındaki etkileşim şu şekilde açıklanabilir;

Dominant stil kontrol faktörü olarak bir takım içerisinde liderlik rolüne uygundur. Bu stil yönetme konusunda doğal bir dürtüye sahiptir ve kolaylıkla böyle bir pozisyona uyum sağlar. Bununla birlikte çatışmayı azaltmak için Dominant stillerin sayısı takım içerisinde asgari düzeyde tutulmalıdır. Bir takım içerisinde liderlik etmeye çalışan kişi sayısı artarsa takım performansı olumsuz etkilenir.

İlham veren stil ekibin sosyal kalbidir. Özel becerileri yoksa ekibin işlemlerinde pratik roller almazlar. Bununla birlikte bir ekibin etkili bir şekilde çalışması için uyum hissine sahip olmaları gerektiğini unutmamak gerekir. Bu uyumluluk ekip içine bir ya da iki ilham verici stile sahip kişiyle yakalanabilir. İlham verici bireyler etkili kişilik olmalarıyla tanınır. İletişimsel yeteneklerini kullanarak ekip içerisindeki uyum ve iletişimin merkezi konumunda olurlar.

Stabil stilli bireyler kararlılık üzerinde dururlar, ekibin freni olurlar. Kötü düşünülmüş sonuçlar veya etkileyici eylemlerden uzak dururlar. Özellikle ekibin iç sosyal ilişkilerini kurduktan ve beklenileni yapmaya başladıktan sonra bir düzen kurulması ve bu düzenin kararlılıkla korunması yönünde adım atarlar. Bu stile sahip bireylerin akılda tutulması gereken en önemli yönü, doğrudan talep gelmedikçe risk almamalarını sağlayan dürtüleridir. Bu dürtüleri ekibin hissedeceği şekilde sunarlar ve genelde kabul görürler.

Ciddi stilli bireyler ekibin mükemmeliyetçileridir. Verilen görevlerdeki sonuçlara ulaşmada gerçekten en önemli faktörlerden biridirler. Bu stile sahip bireyler fikir üreten ve raporlayan bireyler olacaklardır. Bununla birlikte normal olarak üretebilecekleri plan ve önerileri uygulamak ve izlemek için daha iddialı ekip üyelerine ihtiyaçları vardır. En iyisine odaklanırlar, hatasız olmaya odaklanırlar ancak bu sırada verilen görev sürelerinde problem yaşayabilirler.

Takım kurmada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bireysel olarak verilen görevlerdir. Takımın yönetimi, iletişimi, risk hesaplayanı ve mükemmeliyetçileri farklı rollerde olduğu sürece o takımda yüksek performans rahatlıkla yakalanabilir.

Kariyer Gelişimi

PlusDisc kariyer gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Bireylerin kariyeri hakkında aldığı kararları etkileyen çok sayıda faktörün olduğunu unutmamak gerekir. Davranışlar aslında bireylerin kariyerlerini nasıl şekillendirmek istediklerini gösterir, buradaki önemli konu bu davranışların gözlenmesi gerektiğidir. En basit anlatımıyla kariyer gelişimi için PlusDisc Kişilik Envanteri'ni kullanmak, işe alım veya değerlendirme senaryolarında görülen süreçle oldukça benzer bir süreçtir. Düzenli olarak tutulan Disc raporu serisi belirli İş Profilleriyle ilişkili olabilmektedir. Bu bireylere çalışma stillerini belirleme şansı verir ve davranışlarının belirli iş profillerine ne kadar uyumlu olduğunu gösterir.

Olası İş Profilleriyle uyuşan raporların kıyaslanması bireylerin kariyerlerinde nasıl ilerlemesi gerektiğini ortaya çıkarır. Bireylerin bunu yapabilmeleri için PlusDisc çok çeşitli meslek gruplarını gösteren meslek profilleri kütüphanesine sahiptir. Pek çok kurum Disc Kişilik Envanteri kullandığından dolayı, bir iş başvurusu yapılacağı zamanda dahi bireyin sahip olduğu yetkinlikleri ve karakter yapısını gösteren PlusDisc raporu başvuruya eklenebilir.

Kültürel Entegrasyon

Başarılı bir değerlendirme süreci, kültürel entegrasyon aşamasını izler. Kültürel entegrasyon yeni personelin yeni bir organizasyona ve bu organizasyonun eşsiz kültürüne adapte olduğu süreci temsil eder. Bu önemli adım işe alım profesyonelleri tarafından takip edilir.

Peki yeni organizasyonun kültürü nedir? Aslında tam cevap bu tanıtım kılavuzu kapsamı dışındadır, çünkü her organizasyonun kendine özel eşsiz bir kültürü vardır. Temel olarak beraber çalışma biçimlerini tanımlayan bir dizi gelenek ve kuralları kapsayan bir kültürden bahsediyoruz. Yeni işe alınmış bir personel için en stresli zamanlardan biridir ve içselleştirilmesi gerekir.

Genel bir yaklaşımla çok resmi ve katı bir şekilde yapılandırılmış bir çalışma ortamı için yüksek C organizasyonu denilebilir veya kişisel inisiyatif ve rekabete önem veren bir organizasyondan bahsediyorsak yüksek D organizasyonundan bahsedilebilir.

Yeni personelin PlusDisc raporu, katılmış olduğu organizasyon ile karşılaştırıldığında nasıl uyum sağlayabileceği konusunda bilgiler vermektedir. Bunlar göz önüne alındığında, bireylerin yeni bir organizasyona basitçe uyum sağlamaları mümkün hale gelir.

Bu aşamaları etkili bir şekilde başarmak beceri, deneyim, sabır ve zaman gerektirir ancak PlusDisc bu uygulamanın basitçe yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. PlusDisc sayesinde kısa zamanda kültürel entegrasyon sağlanabildiği gibi kalıcı ve başarılı yerleştirmeler yapılabilmektedir.

PlusDISC ile iş gücünüze güç katın!

Disc kişilik testi, iş dünyasında kullanılan en yaygın ve doğru testidir. Personelleriniz hangi işlere yatkın olduklarını, zorluklar karşısından nasıl hareket edebileceklerini ve iletişim becerileri gibi daha bir çok özelliklerini en doğru şekilde analiz edin!

Hemen Başlayın