Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) ile Gizlilik ve Üyelik Sözleşmesi

1- Taraflar

www.plusdisc.com internet sitesinin yasal sahibi olan PLUSDISC YAZILIM DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. bundan sonra, “PlusDisc” olarak anılacak ve son yada nihai kullanıcı “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

2- www.plusdisc.com İnternet Sitesi ve Gizlilik Sözleşmesi

www.plusdisc.com sitesini ziyaret etmeniz ve tarafınızca yapılacak olan veri girişleri veya site kullanım izni vermiş olduğunuz kişilerin kullanımı kapsamında; internet sitesi tarafından sunduğumuz hizmetlerin kullanımı sırasında, talep ettiğiniz hizmetlere ve yapılan veri girişlerine ilişkin olarak elde ettiğimiz verilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. www.plusdisc.com sitesini ziyaret etmekle ve belirtilen site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırsınız. Firma bilgileriniz dahil olmak üzere yazılı izin olmadan başkaca Kurum ve Kuruluşlarca bilgi paylaşımı yapılmayacaktır.

3- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi

PlusDisc, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “K.V.K.K.” kapsamında, Verilerinin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt eder. Kanunda yapılacak değişiklikler olması durumunda ise güncel Kanunlar kapsamında sözleşme hükümleri devam ettirilecektir.

4- Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar

4-1) PlusDisc, tarafınıza istenilen bilgileri sunmak için Kullanıcı tarafından girilen verileri paylaşmadan işleyerek tarafınıza sunumlar yapmaktadır. Sunuma esas alınacak veriler ve raporlar dışında herhangi bir amaç ya da sebep ile veri kullanımı ve paylaşımı yapılmamaktadır.

4-2) PlusDisc, verileri kullanıcıların talep etmiş olduğu amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde, rapor hazırlamak için kullanır.

4-3) İlgili mevzuatta öngörülen ve gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi konusunda PlusDisc; sözleşmeden kaynaklı verileri uyuşmazlık çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar ilgili Kanunlar gereği bünyesinde muhafaza eder.

5- Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kullanıcının talep etmesi üzerine silinir.

6- Verilerin doğruluğu ve güncelliği

PlusDisc, kullanıcının beyanı üzerine verileri sisteme işler yada kullanıcıya veri girişi için izin verir. Kullanıcı tarafından bildirilen verilerin doğruluğu tamamen kendisine aittir. Sisteme girilen Veri içeriğinin gerçekliği ya da güncelliği konusunda PlusDisc herhangi bir doğrulama yapamaz. Doğru analiz için test cevaplarının bireye en yakın seçeneğe göre cevaplanması çok daha net sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Oluşturulan analizin güncelliği, sisteme girilen verileriler ile sınırlı olduğundan; veri güncelliği, analizin güncelliği ile birbirine bağlıdır.

7- Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler ile sisteme dahil edilen tüm bilgiler gizlidir. Gizli verilere kullanıcının kendisi ve bünyesine istihdam ettiği kişilere yetki verebileceği üçüncü kişiler ulaşabilir. Kullanıcı üçüncü kişilere vermiş olduğu erişim hakkını dilediği zaman kendi tanımlama ekranından erişim hakkını kaldırabilir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ve kullanıcı erişebilir. Analiz sonucunu kullanıcı ya da yetki vermiş olduğu kişiler görebilir ve analize konu rapor, kullanıcıya sunulur. Testi çözen bireye test ve rapor ile ilgili bilgi verilmesi kullanıcı inisiyatifindedir. Kullanıcı kendi bilgisayarını korsan yazılımlara karşı korumak zorundadır ve bu konuda PlusDisc’in kendi hizmeti dışında başkaca bir taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı; ya da yetkilendirdiği üçüncü kişi kendisine tahsis edilmiş olan kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ve firmalar ile paylaşamaz. PlusDisc’ in bu konuda Fikri ve Sınai Haklar kapsamında tüm dava ve talepleri saklıdır.

8- Kişisel verilerin tarafların anlaşması üzerine aktarılması

PlusDisc, kullanıcının bilgilerini paylaşılması konusunda izin verdiği takdirde; PlusDisc verileri kendi içerisinde bulunan kullanıcılar ile paylaşabilir. İş bu paylaşım Aday Platformu kısmında yapılmaktadır.

9- Kişilik envanterleri ve doğruluğu

9-1) Kullanıcı, PlusDisc tarafından oluşturulan raporun içeriği konusunda gerçeği yansıtmadığını hususunda herhangi bir geri dönüş yapamaz. İlgili rapor, kullanıcı ya da kullanıcının erişim hakkı vermiş olduğu üçüncü kişi tarafından çözülen teknik test sonucu oluşturulmuştur. Elde edilen veriler tamamen test sonuçlarına göre oluşturulmaktadır.

Test sonucuna göre; iş ve eyleme karar verme yetkisi tamamen kullanıcıda olup PlusDisc’ in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, analiz sonucunda aldığı yada alacağı kararlara ilişkin oluşabilecek her türlü maddi veya manevi tazminat veya sorunda PlusDisc hiç bir sorumluluğu olmayacağını işbu sözleşmede açıkça belirtilen şekilde okuyup kabul ve taahhüt eder.

9-2) Kullanıcı, PlusDisc tarafından kendisine sunulan test ve envanterler içeriğini; PlusDisc ‘in yazılı izni olmadan internet ortamında yada başkaca bir mecrada paylaşamaz ve yayınlayamaz.

9-3) PlusDisc, kullanıcıya ait hiçbir bilgi içermeyen verileri, isim vermeden istatistiki amaçla ya da reklam amacıyla kullanabilir ve yayınlayabilir.

9-4) PlusDisc web sitesinin kapsamını, ara yüzü ve kullanışlılığını her zaman değiştirme, kısıtlama ya da durdurma hakkına sahiptir. Teknik aksaklıklardan dolayı sisteme girilen verilerin son 24 saat içerisinde kaybolması durumunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10- Gizlilik İlkesi

Kullanıcıların ve erişime izin verilen üçüncü kişilerin PlusDisc’deki verileri gizlidir. Herhangi bir şekilde taraflar arasında sözleşme ya da Kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz ve paylaşamaz.

11- İşlem güvenliği

PlusDisc tüm verilerin ve işlemlerin korunmasını taahhüt eder ancak kullanıcı tarafından üçüncü parti yazılımı ya da kullanıcı bilgisayarında bulunan virüs kaynaklı hatalar hariç olmak üzere gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Kullanıcının sisteme giriş bilgilerinin güvenliğinin PlusDisc ile bir bağlantısı olmayıp bu husus kullanıcının sorumluluğunda bulunmaktadır. Kullanıcı ya da erişime izin verilmiş olan üçüncü kişiler, “PlusDISC Üyelik Sözleşmesini okudum ve kişi bilgilerimi doğruluğunu kontrol ettim, kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyerek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır ve www.plusdisc.com sistemine üye olması ile yürürlüğe girer. Kişinin bu maddelerin herhangi birini kabul etmemesi durumunda üyelik oluşturmaması ya da sonradan kabul edilen koşulların kullanıcı tarafından reddedilmesi durumunda üyelik sözleşmesinin kullanıcı tarafından, herhangi bir talep olmaksızın sona erdirilmesi gerekmektedir.

PlusDisc Yazılım Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.

Adres: Esentepe Mh. Akademiyolu Sk. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sitesi B Blok No:10B/Z05 Serdivan/Sakarya

+90 (264) 502 54 69 ve +90 (850) 308 18 78

[email protected] ve [email protected]